Aantoonbaar in control

“Lastig… Lastig…” De externe auditor had duidelijk moeite om een mening te vormen over het dossier inkoop- en leveranciersmanagement. Volgens de NEN 7510 norm moest de auditee aantoonbaar afspraken maken met de leveranciers. Bijvoorbeeld over de precieze informatiebeveiligingsmaatregelen. En volgens diezelfde norm moesten klant en leverancier periodiek afstemmen over het geleverde.

GEPLAATST OP:10 mei 2018
GEPLAATST DOOR:admin
CATEGORIE:INKOOP ORGANISEREN

Oudere artikelen